povlačenje

A. Politika otkazivanja

Uvođenje

Potrošači imaju pravo na povlačenje prema slijedećim uvjetima, pri čemu je potrošač svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe koje pretežno nisu ni komercijalne ni samozaposlene:

povlačenje

Imate pravo povući u roku od četrnaest dana bez dodatnog objašnjenja ovog ugovora.

Rok otkazivanja je četrnaest dana od dana kada vi ili treća osoba koju ste naveli, a koji nije nositelj, ima ili je preuzeo posljednju robu.

Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti (Elnaz Falahati, Platanenstr. 42, 65187 Wiesbaden, Njemačka, tel.: 061116878709, e-pošta: info@mrm-body.com) jasnom izjavom (npr. pismo poslano poštom ili e-poštom) o vašoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora. Možete koristiti priloženi uzorak obrasca za odustajanje, iako to nije obavezno.

Kako bi zadovoljili rok za povlačenje, dovoljno je da posaljete svoju komunikaciju koja se odnosi na pravo na povlačenje pred karence.

Učinci povlačenja

Ako se povuče iz ovog ugovora, mi ćemo nadoknaditi sve uplate koje smo dobili od vas, uključujući i troškove nabave (s izuzetkom dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali vrstu dostave, osim onog koji se nudi kod nas, najjeftiniji standard ima), i vratiti se odmah najkasnije u roku od četrnaest dana od dana primitka obavijesti o svom raskida ovog ugovora s nama. Za ovu otplate, koristimo istu metodu plaćanja koji se koriste u izvornom transakcije, osim ako izričito nije drugačije dogovoreno; u svakom slučaju biti će vam naplaćena naknada za ovaj otplate. Mi može uskratiti naknadu dok ne primimo vraćenu robu natrag, ili dok ste pokazali da ste se vratili robu, ovisno što je ranije.

Morate nam vratiti robu odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o otkazivanju ovog ugovora. Rok je ispunjen ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana.

Trošite odmah troškove vraćanja robe.

Vi samo trebate platiti za bilo smanjenu vrijednost robe, gdje je gubitak vrijednosti je zbog nužan kako bi se utvrdila priroda, obilježja i funkcioniranje oprema za rukovanje.

Isključenje ili prerano istek prava na odustajanje

Pravo na odustajanje prijevremeno zastarijeva u slučaju ugovora o isporuci zapečaćene robe koja nije prikladna za povrat iz zdravstvenih ili higijenskih razloga ako im je nakon isporuke skinut pečat.

Povezani / financirani poslovi

Ako ovaj ugovor financirate zajmom i kasnije ga opozovete, više vas ne obvezuju ugovori o zajmu, pod uvjetom da oba ugovora čine ekonomsku jedinicu. To se posebno može pretpostaviti ako smo istovremeno i vaš zajmodavac ili ako zajmodavac koristi našu suradnju u pogledu financiranja. Ako smo zajam već primili kad opoziv stupi na snagu ili kada se roba vrati, vaš zajmodavac ulazi u naša prava i obveze iz financiranog ugovora u odnosu na vas s obzirom na pravne posljedice opoziva ili povrata. Potonje se ne primjenjuje ako je predmet ovog ugovora stjecanje financijskih instrumenata (npr. Vrijednosnih papira, deviza ili derivata). Ako želite izbjeći ugovornu obvezu što je više moguće, iskoristite svoje pravo na povlačenje i također odustanite od ugovora o zajmu ako i vi imate pravo na odustajanje.

B. Obrazac za povlačenje

Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.

An

Elnaz Falahati
Platanenstr. 42
65187 Wiesbaden
Njemačka

E-mail: info@mrm-body.com

Ja / mi (*) ovim opozivam ugovor sklopljen od mene / nas (*) za kupnju sljedeće robe (*) / pružanje sljedeće usluge (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Narudžba dana (*) ____________ / primljena na (*) __________________

________________________________________________________
Naziv potrošača (i)

________________________________________________________
Adresa potrošača (i)

________________________________________________________
Potpis potrošača (samo kada je obaviješten na papiru)

_________________________
datum

(*) Izbriši prema potrebi