Uvjeti

Pregled sadržaja

 1. Djelokrug
 2. zaključak
 3. povlačenje
 4. Cijene i uvjeti plaćanja
 5. Uvjeti isporuke i dostave
 6. Zadržavanje prava vlasništva
 7. Odgovornost za nedostatke (jamstvo)
 8. Otkup bonova za kampanju
 9. Primjenjivi zakon
 10. Alternativna rješavanje sporova

1) Područje primjene

1.1 Ovi Opći uvjeti (u daljnjem tekstu „OU“) Elnaza Falahatija (u daljnjem tekstu „Prodavatelj“) primjenjuju se na sve ugovore o isporuci robe koje potrošač ili poduzetnik (u daljnjem tekstu „Kupac“) sklopi s Prodavateljem u vezi s prodavateljevom internetskom mrežom. Trgovina kompletira prikazanu robu. Uključivanje vlastitih uvjeta kupca je ovim proturječno, osim ako je nešto drugo dogovoreno.

1.2 Potrošač u smislu ovih Općih uvjeta je svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhe koje nisu pretežno gospodarske niti samostalne djelatnosti.

1.3 Poduzetnik u smislu ovih uvjeta je fizička ili pravna osoba ili poslovno sposobno društvo koje prilikom sklapanja pravnog posla djeluje u obavljanju svoje gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti.

2) Zaključak ugovora

2.1 Opisi proizvoda sadržani u prodavateljskoj internetskoj trgovini ne predstavljaju obvezujuće ponude prodavatelja, već služe za podnošenje obvezujuće ponude od strane kupca.

2.2 Kupac može dostaviti ponudu putem obrasca za online narudžbu koji je integriran u internetsku trgovinu prodavatelja. Nakon stavljanja odabrane robe u virtualnu košaricu i prolaska kroz elektronički proces naručivanja, kupac daje pravno obvezujuću ugovornu ponudu za robu koja se nalazi u košarici klikom na gumb kojim se zaključuje proces naručivanja. Nadalje, kupac ponudu može prodavatelju dostaviti i putem e-maila.

2.3 Prodavatelj može prihvatiti ponudu kupca u roku od pet dana,

 • slanjem kupcu pisanu potvrdu narudžbe ili potvrdu narudžbe u tekstualnom obliku (faks ili e-mail), u kojem slučaju je potvrda narudžbe kod kupca mjerodavna, ili
 • isporukom naručene robe kupcu, u kojem slučaju je pristup kupcu presudan, ili
 • tražeći od kupca da plati nakon podnošenja njegove narudžbe.

Ako postoji nekoliko gore spomenutih alternativa, ugovor se sklapa u vrijeme kad se prva od njih pojavi prije. Razdoblje prihvaćanja ponude započinje dan nakon dana kad je kupac poslao ponudu, a završava petog dana nakon otpreme ponude. Ako prodavatelj ne prihvati ponudu kupca u gore navedenom roku, to će se smatrati odbacivanjem ponude, što ima za posljedicu da kupac više nije vezan njegovom izjavom o namjeri.

2.4 Ako odaberete način plaćanja koji nudi PayPal, plaćanje će biti obrađeno putem pružatelja usluge plaćanja PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (u daljnjem tekstu: "PayPal") , u skladu s PayPal Uvjetima korištenja, dostupnima na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ili - ukoliko kupac nema PayPal račun - podliježu uvjetima plaćanja bez PayPal računa koji se mogu pogledati na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ako kupac plaća metodom plaćanja koju nudi PayPal, a koju je moguće odabrati u procesu online naručivanja, prodavatelj već izjavljuje prihvaćanje ponude kupca u trenutku kada kupac klikne na gumb kojim se završava proces naručivanja.

2.5 Prilikom podnošenja ponude putem mrežnog obrasca za narudžbu prodavatelja, nakon sklapanja ugovora prodavatelj sprema tekst ugovora i šalje ga kupcu u tekstualnom obliku (npr. E-mailom, faksom ili pismom) nakon što kupac pošalje narudžbu. Bilo koje daljnje pružanje teksta ugovora od strane prodavatelja se ne odvija. Ako je kupac postavio korisnički račun u prodavateljskoj internetskoj trgovini prije slanja narudžbe, podaci o narudžbi arhivirat će se na web mjestu prodavatelja, a kupac im može besplatno pristupiti putem svog korisničkog računa zaštićenog lozinkom davanjem odgovarajućih podataka za prijavu.

2.6 Prije podnošenja obvezujuće narudžbe putem online narudžbenice prodavatelja, kupac može identificirati moguće pogreške pri unosu pomnim čitanjem informacija prikazanih na ekranu. Učinkovito tehničko sredstvo za bolje prepoznavanje pogrešaka pri unosu može biti funkcija povećanja preglednika pomoću koje se povećava prikaz na ekranu. Kupac može ispravljati svoje unose u sklopu procesa elektroničke narudžbe koristeći uobičajene funkcije tipkovnice i miša sve dok ne klikne gumb kojim se završava proces narudžbe.

2.7 Za sklapanje ugovora dostupni su različiti jezici. Odabir određenog jezika prikazan je u online trgovini.

2.8 Obrada narudžbi i kontakti obično se obavljaju putem e-pošte i automatizirane obrade narudžbi. Kupac se mora pobrinuti da je adresa e-pošte koju je dao za obradu narudžbe ispravna kako bi se e-mailovi koje je poslao prodavač mogli primiti na ovu adresu. Naročito, kada koristi SPAM filtre, kupac mora osigurati da se mogu dostaviti sve e-poruke koje je poslao prodavatelj ili treće strane naručene za obradu narudžbe.

3) Pravo opoziva

3.1 Potrošači uglavnom imaju pravo odustati.

3.2 Daljnje informacije o pravu na odustajanje mogu se naći u prodavačevoj politici otkazivanja.

4) Cijene i uvjeti plaćanja

4.1 Ako u opisu proizvoda prodavatelja nije drugačije navedeno, dane cijene su ukupne cijene koje uključuju zakonski porez na promet. Svi dodatni troškovi isporuke i isporuke koji mogu nastati navedeni su zasebno u odgovarajućem opisu proizvoda.

4.2 U slučaju isporuka u zemlje izvan Europske unije mogu nastati dodatni troškovi za koje prodavač nije odgovoran i koje snosi kupac. To uključuje, na primjer, troškove prijenosa novca od strane kreditnih institucija (npr. Naknade za prijenos, naknade po tečaju) ili uvozne carine ili porezi (npr. Carine). Takvi troškovi mogu nastati i u vezi s prijenosom sredstava ako dostava nije izvršena u zemlju izvan Europske unije, ali kupac uplatu vrši iz zemlje izvan Europske unije.

4.3 Opcije plaćanja bit će priopćene kupcu u prodavačevoj internetskoj trgovini.

4.4 Ako je dogovoreno plaćanje unaprijed putem bankovne doznake, plaćanje se mora izvršiti odmah nakon zaključenja ugovora, osim ako se stranke nisu dogovorile za kasniji datum dospijeća.

4.5 Ukoliko odaberete ponuđeni način plaćanja putem usluge plaćanja "PayPal", plaćanje se obrađuje putem PayPala, pri čemu PayPal u tu svrhu može koristiti i usluge trećih pružatelja usluga plaćanja. Ako prodavatelj također nudi načine plaćanja putem PayPal-a u kojima kupcu plaća unaprijed (npr. kupnja na račun ili plaćanje na rate), on svoje potraživanje plaćanja ustupa PayPalu ili pružatelju usluga plaćanja kojeg je naručio PayPal i koji je posebno imenovan kupcu. . Prije prihvaćanja prodavateljeve izjave o ustupanju, PayPal ili pružatelj usluga plaćanja kojeg je naručio PayPal provodi provjeru kreditne sposobnosti koristeći prenesene podatke o klijentu. Prodavatelj zadržava pravo odbiti kupcu odabrani način plaćanja u slučaju negativnog rezultata testa. Ukoliko je odabrani način plaćanja odobren, kupac je dužan platiti iznos računa u dogovorenom roku plaćanja ili u dogovorenim intervalima plaćanja. U tom slučaju može platiti samo PayPalu ili pružatelju usluga plaćanja kojeg je naručio PayPal s učinkom otpuštanja duga. Međutim, čak i ako je potraživanje ustupljeno, prodavatelj ostaje odgovoran za opće upite kupaca, npr. B. na robu, vrijeme isporuke, otpremu, povrate, reklamacije, izjave o otkazivanju i pošiljke ili kredite.

4.6 Ako odaberete način plaćanja koji se nudi putem usluge plaćanja "Shopify Payments", plaćanje će obraditi pružatelj usluge plaćanja Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (u daljnjem tekstu "Stripe" ). Pojedinačni načini plaćanja koji se nude putem Shopify Paymentsa priopćuju se kupcu u online trgovini prodavatelja. Za obradu plaćanja Stripe može koristiti druge usluge plaćanja za koje se mogu primijeniti posebni uvjeti plaćanja, o čemu kupac može biti posebno obaviješten. Više informacija o "Shopify Payments" dostupno je online na https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de raspolaganju.

5) Uvjeti isporuke i isporuke

5.1 Ukoliko prodavatelj ponudi robu, isporuka će se izvršiti unutar područja dostave koju odredi prodavatelj na adresu dostave koju navede kupac, osim ako nije drugačije dogovoreno. Prilikom obrade transakcije odlučujuća je adresa dostave navedena u obradi narudžbe prodavatelja. Odstupajući od toga, ako je odabran način plaćanja PayPal, odlučujuća je adresa dostave koju je kupac pohranio na PayPal u trenutku plaćanja.

5.2 Ako isporuka robe ne uspije iz razloga za koje je kupac odgovoran, kupac snosi razumne troškove koje je imao prodavatelj. To se ne odnosi na troškove otpreme ako kupac učinkovito koristi svoje pravo na odustajanje. Za kupce, ako kupac učinkovito izvrši svoje pravo otkaza, primjenjuju se odredbe prodavateljeve politike otkazivanja.

5.3 Ako kupac djeluje kao poduzetnik, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja prodane robe prelazi na kupca čim prodavatelj isporuči predmet otpremniku, prijevozniku ili drugoj osobi ili instituciji odgovornoj za obavljanje otpreme. . Ako kupac nastupa kao potrošač, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja prodane robe prelazi tek kada se roba preda kupcu ili ovlaštenom primatelju. Odstupajući od toga, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja prodane robe također prelazi na kupca za potrošače čim prodavatelj isporuči artikl špediteru, prijevozniku ili osobi ili instituciji na drugi način odgovornoj za obavljanje pošiljke, ako je Kupac ovlastio špeditera, prijevoznika ili drugu osobu ili instituciju odgovornu za izvršenje pošiljke, a prodavatelj tu osobu ili instituciju prethodno nije imenovao kupcu.

5.4 Prodavatelj zadržava pravo odustati od ugovora u slučaju neispravne ili nepravilne samostalne isporuke. To vrijedi samo u slučaju da prodavatelj nije odgovoran za neisporuku i ako je prodavač s dužnom pažnjom zaključio određenu transakciju zaštite. Prodavatelj će uložiti sve razumne napore kako bi nabavio robu. U slučaju nedostupnosti ili samo djelomične dostupnosti robe, kupac će biti odmah obaviješten i naknada će mu biti odmah vraćena.

5.5 Preuzimanje nije moguće iz logističkih razloga.

6) Vlasnička rezervacija

Ako prodavatelj unaprijed, zadržava pravo vlasništva nad isporučenom robom do potpune isplate dugovane kupoprodajne cijene.

7) Odgovornost za nedostatke (jamstvo)

Osim ako nije drugačije navedeno u sljedećim propisima, primjenjuje se zakonska odgovornost za nedostatke. Iznimno od toga, za ugovore o isporuci robe vrijedi:

7.1 Ako kupac djeluje kao poduzetnik,

 • prodavatelj ima izbor vrste dopunske činidbe;
 • u slučaju nove robe, rok zastare za nedostatke je jedna godina od isporuke robe;
 • u slučaju rabljene robe prava i zahtjevi zbog nedostataka su isključeni;
 • zastara ne počinje ponovno ako je izvršena zamjenska isporuka kao dio odgovornosti za nedostatke.

7.2 Gore navedena ograničenja odgovornosti i skraćivanje rokova ne vrijede

 • za zahtjeve za naknadu štete i nadoknadu troškova od strane kupca,
 • u slučaju da je prodavatelj prijevarom prikrio nedostatak,
 • za robu koja je korištena za građevinu u skladu s uobičajenom namjenom i prouzročila je njen nedostatak,
 • za svaku postojeću obvezu prodavatelja da osigura ažuriranja za digitalne proizvode, u slučaju ugovora o isporuci robe s digitalnim elementima.

7.3 Osim toga, za poduzetnike vrijedi da zakonski rokovi zastare za bilo koje postojeće zakonsko pravo na regres ostaju nepromijenjeni.

7.4 Ako kupac djeluje kao trgovac u smislu § 1 HGB, on podliježe komercijalnoj obvezi pregleda i obavještavanja o nedostacima prema § 377 HGB. Ako se kupac ne pridržava tamo propisanih obveza obavijesti, roba se smatra odobrenom.

7.5 Ako se kupac ponaša kao potrošač, od njega se traži da se žali isporučitelju na isporučenu robu s očitom transportnom štetom i da o tome obavijesti prodavatelja. Ako se kupac ne povinuje, to nema utjecaja na njegove zakonske ili ugovorne zahtjeve za nedostatke.

8) Otkup bonova za kampanju

8.1 Bonovi koje prodavatelj izdaje besplatno u sklopu promocija s određenim vremenom valjanosti i koje kupac ne može kupiti (u daljnjem tekstu "promotivni bonovi") mogu se iskoristiti samo u prodavateljskoj internetskoj trgovini i samo u navedenom roku.

8.2 Promotivne bonove mogu iskoristiti samo potrošači.

8.3 Pojedinačni proizvodi mogu se izuzeti iz kampanje vouchera ako postoji odgovarajuće ograničenje sadržaja bona kampanje.

8.4 Promotivni vaučeri mogu se iskoristiti tek prije dovršetka postupka narudžbe. Naknadna naplata nije moguća.

8.5 Jednom narudžbom moguće je iskoristiti više promotivnih bonova.

8.6 Vrijednost robe mora biti najmanje jednaka iznosu bona za kampanju. Prodavatelj neće povratiti preostali iznos kredita.

8.7 Ako vrijednost bona za kampanju nije dovoljna da pokrije narudžbu, za podmirivanje razlike može se odabrati jedan od ostalih načina plaćanja koje nudi prodavatelj.

8.8 Bonus za bon za kampanju ne isplaćuje se u gotovini niti se plaća kamata.

8.9 Kupon za kampanju neće se povratiti ako kupac vrati plaćenu robu u cijelosti ili djelomično s bonom za kampanju u okviru svog zakonskog prava na odustajanje.

8.10 Promotivni vaučer je prenosiv. Prodavatelj može platiti s učinkom razduženja dotičnom vlasniku koji iskoristi promotivni vaučer u internetskoj trgovini prodavatelja. Ovo ne vrijedi ako prodavatelj ima saznanja ili grubo nemarno ignorira neovlaštenje, pravnu nesposobnost ili nedostatak prava zastupanja dotičnog vlasnika.

9) Primjenjivi zakon

Zakon Savezne Republike Njemačke odnosi se na sve pravne odnose stranaka, isključujući zakone o međunarodnoj kupnji pokretne robe. Za potrošače ovaj se izborni zakon primjenjuje samo ukoliko odobrena zaštita ne bude povučena obveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima prebivalište.

10) Alternativna rješavanje sporova

10.1 Komisija EU -a pruža platformu za rješavanje internetskih sporova na internetu na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ova platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova koji proizlaze iz internetskih ugovora o kupnji ili uslugama koji uključuju kupca.

10.2 Prodavatelj nije dužan niti voljan sudjelovati u postupku rješavanja spora pred arbitražnim odborom potrošača.